Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79020 вул. Під Голоском 19, каб. 417, 200.

е-mail:

е-mail:
тел.(067)149-14-00

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Під Голоском, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://www.uad-pv.pp.ua/

Новини

397днів повномаштабного вторгнення росіі в Україну. 397 днів ми боремо...
Сьогодні, 24.03.23, в Українській академії друкарства проходив четверт...
Вручення атестату професора Ірині Колосовській...
Читати всі новини

Графік роботи Приймальної комісії УАД у 2022 році

 

Дні тижня

Години роботи

24 червня – 18 липня

29 липня – 15 вересня

16 – 30 вересня;

15 – 30 листопада

- понеділок

- вівторок

- середа

- четвер

- п’ятниця

10.00 – 16.30

9.30 – 13.00

13.45 – 17.30

10.00 – 16.00

- субота

-

10.00 – 14.00

-

 

18 липня, 08 серпня, 23 серпня, 02 вересня, 07 вересня, 15 вересня, 24 вересня 2022 року Приймальна комісія працює до 18.00 год.

 

 

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2022 році

 

на освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

 

- для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

Етапи вступної компанії

Основний набір

Додатковий набір

1 сесія

2 сесія

1) Прийом заяв та документів для участі у творчих конкурсах на місця державного (регіонального) замовлення

24 червня – 05 липня

2022 р.

-

-

2) Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

01 липня 2022 р.

 

 

3) Початок прийому заяв та документів вступників

29 липня 2022 р.

16 вересня

2022 р.

15 листопада

2022 р.

4) Закінчення прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів

18.00 год.

08 серпня 2022 р.

23 вересня

2022 р.

23 листопада

2022 р.

5) Закінчення прийому заяв та документів осіб, які вступають за результатами НМТ, а також творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня

18.00 год.

23 серпня 2022 р.

27 вересня

2022 р.

25 листопада

2022 р.

6) Строки проведення творчих конкурсів (вступних іспитів для іноземців):

 

 

 

- на місця державного замовлення

01 липня – 18 липня 2022 р.

-

-

- на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

01 липня – 18 липня,

09 серпня – 16 серпня

 2022 р.

24 – 27 вересня 2022 р.

24 – 25 листопада 2022 р.

7) Строки проведення індивідуальних усних співбесід (для осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі)

09 серпня – 16 серпня

 2022 р.

 

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 12.00 год.

17 серпня 2022 р.

 

 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 10.00 год.

20 серпня 2022 р.

 

 

Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 15.00 год.

22 серпня 2022 р.

 

 

8) Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2

основний етап – не пізніше 12.00 год. 17 серпня 2022 р.;

завершальний етап – не пізніше 12.00 год. 29 вересня 2022 р.

 

 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за квотою-2

основний етап – не пізніше 10.00 год. 20 серпня 2022 р.;

завершальний етап – не пізніше 10.00 год. 30 вересня 2022 р.

 

 

Зарахування вступників на місця державного замовлення за квотою-2 (основний етап)

не пізніше 15.00 год.

22 серпня 2022 р.

 

 

Зарахування та переведення вступників на місця державного замовлення за квотою-2 (завершальний етап)

не пізніше 15.00 год.

30 вересня 2022 р.

 

 

9) Формування рейтингових списків вступників

не пізніше

29 серпня 2022 р.

не пізніше

28 вересня

2022 р.

не пізніше

28 листопада

2022 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

за державним замовленням – не пізніше 29 серпня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не раніше 18.00 год. 02 вересня 2022 р.

не пізніше

28 вересня

2022 р.

не пізніше

28 листопада

2022 р.

Термін виконання вступниками вимог для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 18.00 год. 02 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 06 вересня 2022 р.

не пізніше

29 вересня

2022 р.

не пізніше

29 листопада

2022 р.

Зарахування вступників

за державним замовленням – 05 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб: на денну форму – не пізніше 30 вересня 2022 р., на заочну форму – не пізніше 07 вересня 2022 р.

не пізніше

30 вересня

2022 р.

не пізніше

30 листопада

2022 р.

10) Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

19 вересня 2022 р.

-

-

 

Прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти для участі у творчому конкурсі (на спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація») на місця державного та регіонального замовлення завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу.

 

 

 

- для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (ступеня вищої освіти)

 

Етапи вступної кампанії

Основний набір

Додатковий набір

1 сесія

2 сесія

1) Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

липень 2022 р.

 

 

2) Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 р.

16 вересня

2022 р.

15 листопада

2022 р.

3) Закінчення прийому заяв та документів:

 

 

 

осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

18.00 год. 08 серпня 2022 р.

23 вересня

2022 р.

23 листопада

2022 р.

осіб, які вступають на основі творчих конкурсів,

18.00 год. 23 серпня 2022 р.

23 вересня

2022 р.

23 листопада

2022 р.

осіб, які вступають на основі результатів НМТ (ЗНО)

27 вересня

2022 р.

25 листопада

2022 р.

4) Строки проведення індивідуальної усної співбесіди

09 – 16 серпня 2022 р.

24 – 27 вересня

2022 р.

24 – 25 листопада

2022 р.

Оприлюднення списку осіб, рекомен­дованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 12:00 год.

17 серпня 2022 р.

 

 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 10.00 год.

20 серпня 2022 р.

 

 

Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 15.00 год.

22 серпня 2022 р.

 

 

5) Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2

основний етап – не пізніше 12.00 год. 17 серпня 2022 р.;

завершальний етап – не пізніше 12.00 год. 29 вересня 2022 р.

 

 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за квотою-2

основний етап – не пізніше 10.00 год. 20 серпня 2022 р.;

завершальний етап – не пізніше 10.00 год. 30 вересня 2022 р.

 

 

Зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 (основний етап)

не пізніше 15.00 год.

22 серпня 2022 р.

 

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які мають право на участь у конкурсі за квотою‑2 та зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (завершальний етап)

не пізніше 15.00 год.

30 вересня 2022 р.

 

 

6) Строки проведення творчих конкурсів

24 – 31 серпня 2022 р.

24 – 27 вересня

2022 р.

24 – 25 листопада

2022 р.

7) Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 02 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не раніше 18.00 год. 07 вересня 2022 р.

не пізніше

28 вересня

2022 р.

не пізніше

28 листопада

2022 р.

8) Термін виконання вступниками вимог для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 18.00 год.

07 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 13 вересня 2022 р.

не пізніше

29 вересня

2022 р.

не пізніше

29 листопада

2022 р.

9) Зарахування

за державним замовленням

09 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2022 р.

не пізніше 30 вересня 2022 р.

не пізніше 30 листопада 2022 р.

10) Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

21 вересня 2022 р.

-

-

 

 

 

 

на освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми підготовки магістрів

 

- для вступників на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

Етапи вступної кампанії

Основний набір

Додатковий набір

1 сесія

2 сесія

1) Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

27 червня –

18.00 год. 18 липня 2022 р.

за графіком додаткової сесії МТНК

2) Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

01 серпня 2022 р.

 

 

3) Початок прийому заяв та документів

16 серпня 2022 р.

16 вересня

2022 р.

15 листопада

2022 р.

4) Закінчення прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди (замість МТНК)

23 серпня 2022 р.

 

 

Строки проведення індивідуальних усних співбесід замість МТНК

25 серпня – 31 серпня 2022 р.

 

 

5) Закінчення прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі результатів МТНК та фахового іспиту

18.00 год. 15 вересня 2022 р.

23 вересня

2022 р.

23 листопада

2022 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

16 вересня – 19 вересня 2022 р.

24 – 27 вересня 2022 р.

24 – 25 листопада 2022 р.

6) Надання рекомендацій для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 20 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 28 вересня 2022 р.

не пізніше

28 вересня

2022 р.

не пізніше

28 листопада

2022 р.

7) Термін виконання вступниками вимог для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 18.00 год. 24 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 29 вересня 2022 р.

не пізніше

29 вересня

2022 р.

не пізніше

29 листопада

2022 р.

8) Зарахування

за державним замовленням – 25 вересня 2022 р.; 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2022 р.

не пізніше 30 вересня 2022 р.

не пізніше 30 листопада 2022 р.

9) Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

10 жовтня 2022 р.

 

 

 

 

Розгляд мотиваційних листів вступників завершується перед формуванням рейтингових списків.

 

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня.