Новини

Студентська наукова робота має велику важливість і багато перева...
Привіт, студентеЗвітуємо про нашу першу очну подію в цьому році, яку м...
Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
Читати всі новини

 КРИТЕРІЇ РАНЖУВАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Чек-лист по мотиваційному листу УАД

Пояснювальна записка


Згідно Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) усі категорії вступників при вступі крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти), копії документа, що посвідчує особу; фотокартки розміром 3×4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі); копію результатів національного мультипредметного тесту чи документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді довідки закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО, копії результатів документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді, подають мотиваційний лист.

1. Загальні положення


Мотиваційний лист — викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. Вимоги до мотиваційних листів визначаються Правилами прийому закладу освіти. Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів.


2. Структура мотиваційного листа


1. Прізвище, ім’я, по батькові вступника
2. Освітній ступінь, на який вступаєте 
(бакалавр, магістр)
3. Спеціальність (освітня програма), на яку вступаєте
4. Дані про попередню освіту
     (повна загальна середня освіта, молодший спеціаліст,бакалавр тощо)
5. Обґрунтуйте особисту зацікавленість у вступі на обрану спеціальність (освітню програму) та Ваші очікування від результатів навчання в УАД
6. Особисті досягнення та соціальна активність
7. У якій сфері плануєте працювати після закінчення УАД
8. Що, окрім освітнього процесу, Вас може зацікавити у студентському житті академії (спорт, художня самодіяльність, громадська діяльність, наукові гуртки тощо)

Рекомендований обсяг тексту в мотиваційному листі до 2 тис. знаків (1 сторінка формату А4).


3. Порядок та критерії ранжування мотиваційного листа


Ранжування мотиваційних листів здійснюють відповідні комісії, склад яких затверджується головою приймальної комісії.
Ранжування мотиваційного листа здійснюється за наступними критеріями:
— логіка викладу;
— структурованість листа;
— змістовність наведених аргументів;
— оригінальність та повнота викладеного матеріалу.
Визначення порядкового номеру мотиваційного листа в ранжованому списку здійснюється простою більшістю голосів членів комісії з ранжування.
Затвердження ранжованих списків мотиваційних листів здійснюється приймальною комісією УАД

 Варіант подачі мотиваційного листа