Контакти

Відповідальний секретар редколегії науково-технічного збірника Шевчук Галина Ярославівна

Поштова адреса: вул. Під Голоском, 19, м. Львів, 79020

телефони для довідок: (032) 242-23-57

телефони для довідок: (067) 59-67-418

е-mail:

http://nz.uad.lviv.ua

Новини

397днів повномаштабного вторгнення росіі в Україну. 397 днів ми боремо...
Сьогодні, 24.03.23, в Українській академії друкарства проходив четверт...
Вручення атестату професора Ірині Колосовській...
Читати всі новини

Про видання
Редколегія
Архів
Вимоги до оформлення та подання статей

Рік заснування: 1939 р.
Тематична спрямованість: розгляд проблем поліграфічного машинобудування, технології поліграфічного виробництва і поліграфічних матеріалів, інформаційних технологій і автоматизації поліграфічного виробництва, розвитку економіки та соціальних комунікацій у видавничо-поліграфічному комплексі.
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська
Засновник і видавець: Українська академія друкарства
Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 1998–6912
Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації збірник зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (КВ № 7651 від 30.07.2003 р.)

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528), економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та наук із соціальних комунікацій (постанова президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2).

Редколегiя збірника. До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Російська Федерація, Республіка Словенія, Литовська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Сербія). Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.
Головний редактор видання: Дурняк Богдан Васильович, ректор Української академії друкарства, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Представлення в мережі Інтернет: З 2008 р. усі електронні версії видання «Наукові записки» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», а також розміщені на офіційному сайті Української академії друкарства. З 2008 р. видання включено до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та українського реферативного журналу «Джерело» З 2014 р. збірник індексуються Google Scholar.

Передплата. З 2007 р. видання включене до Каталогу видань України (передплатний індекс 94911).