Новини

Відеозапис зустрічі  ...
Наша академія друкарства славиться своїми поліграфістами, дизайнерами...
Відеозапис зустрічі  ...
Читати всі новини

Детальніше про Державні нагороди України

Назва нагороди

Привід для одержання

Почесні звання

 

“Народний художник України”; “Заслужений винахідник України”;

“Заслужений вчитель України”;

“Заслужений діяч мистецтв України”;

“Заслужений діяч науки і техніки України”;

“Заслужений економіст України”;

“Заслужений журналіст України”;

“Заслужений машинобудівник України”;

“Заслужений працівник освіти України”;

“Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”;

“Заслужений раціоналізатор України”;

“Заслужений художник України”

присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність, якщо інше не встановлено положенням про почесне звання України.
Державні премії України  
Національна премія України імені Тараса Шевченка за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства
Державна премія України в галузі науки і техніки за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі; за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень; за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки; за створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів;
Державна премія України в галузі освіти за видатні досягнення в галузі освіти за номінаціями: дошкільна і позашкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта

 

Відзнаки Верховної Ради України

Назва нагороди

Привід для одержання

Грамота Верховної Ради України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2541-iii

 

 

за вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави, визначну громадсько-політичну діяльність, заслуги перед Українським народом у сприянні становленню та зміцненню України як демократичної, соціальної, правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, розвитку демократії, парламентаризму та громадянської злагоди в суспільстві, активну участь у законотворчій діяльності.
Почесна грамота Верховної Ради України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2541-iii

 

Відзнаки Кабінету Міністрів України

Назва нагороди Привід для одержання
Почесна грамота Кабінету Міністрів України http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=728-2008-%EF за зразкове виконання службових обов’язків, високі виробничі та наукові досягнення, особистий внесок у забезпечення розвитку економічної, науково-технічної, соціально-культурної, військової, громадської та інших сфер діяльності і заслуги перед Українським народом у сприянні становленню правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, зміцнення демократії, ефективній діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

Заохочувальні відзнаки Прем’єр-міністра України

Вітальний лист за значні досягнення у відповідній галузі чи сфері діяльності, зразкове виконання службових обов’язків, пов’язаних з реалізацією державної політики.
Подяка

 

Відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки

Назва нагороди Привід для одержання
Подяка для відзначення педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше одного року та раніше були відзначені місцевими органами виконавчої влади, керівниками вищих навчальних закладів, за ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків та професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки.
Грамота для відзначення педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у сфері не менше двох років та раніше заохочувались Подякою МОН України, за високі виробничі та наукові досягнення, плідну наукову, науково-педагогічну та педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління.
Почесна грамота відзначаються педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, державні службовці, працівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше трьох років та раніше заохочувались Грамотою МОН України, за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки, успішну координацію діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОН України.
нагрудний знак МОН України “Відмінник освіти” відзначаються педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, державні службовці, інші працівники сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері освіти не менше п’яти років та вже нагороджені Почесною грамотою МОН України, за значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, плідну педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, професійну та наукову підготовку учнівської та студентської молоді, організацію навчальної, виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, координацію діяльності педагогічних, виробничих колективів, ефективне керівництво закладами та установами освіти, організацію наукового і методичного забезпечення навчальних закладів та установ освіти, впровадження управлінських новацій, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та наукових кадрів, спеціалістів галузей економіки України.
нагрудний знак МОН України “Василь Сухомлинський” відзначаються педагогічні та науково-педагогічні працівники, державні службовці, інші працівники сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері освіти не менше десяти років та вже нагороджені нагрудним знаком “Відмінник освіти”, досягли визначних успіхів у виховній, навчальній, навчально-виховній, навчально-виробничій роботі, навчально-методичному забезпеченні загальної середньої та професійно-технічної освіти, розробці програм розвитку загальної середньої та професійно-технічної освіти, організації навчально-методичної та науково-методичної роботи, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів, розвитку педагогічної освіти, створенні високоякісних підручників і навчальних посібників, впровадженні сучасних методів теорії і практики навчання і виховання, визначенні перспектив та напрямів розвитку загальної середньої та професійно-технічної освіти.
нагрудний знак МОН України

 

“За наукові та освітні досягнення”

відзначаються наукові, науково-педагогічні працівники, державні службовці, інші працівники сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток зазначеної сфери освіти і науки, мають стаж роботи у сфері освіти не менше десяти років та вже нагороджені нагрудним знаком “Відмінник освіти”, за бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, досягли визначних успіхів у науковій та науково-педагогічній діяльності, науково-методичному забезпеченні вищої освіти, здійсненні аналітично-прогностичної діяльності, визначенні перспектив та напрямів розвитку вищої освіти, розробці програм розвитку вищої освіти, проведенні моніторингу якості освіти, підготовці кадрів вищої кваліфікації; організації та координації наукової, науково-методичної та науково-дослідної роботи, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів.

 

Нагороди та відзнаки Національної академії наук України

Назва нагороди Привід для одержання
Золота медаль ім. В.І. Вернадського http://www.nas.gov.ua/UA/About/awards/goldenmedal/Pages/default.aspx є найвищою відзнакою НАН України, яка присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук.

Премії імені видатних вчених України

імені М.М.Амосова

 

 

за видатні наукові роботи в галузі кардіо- та судинної хірургії і трансплантології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України); за видатні роботи в галузі біокібернетики, проблем штучного інтелекту та розробки нових інформаційних технологій (Відділення інформатики НАН України).
імені О.К.Антонова

 

 

за видатні досягнення в галузі технічної механіки та літакобудування (Відділення механіки НАН України).
імені М.П.Барабашова за видатні роботи в галузі фізики планет, зірок і галактик (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені М.М.Боголюбова за видатні наукові роботи в галузі математики і теоретичної фізики (Відділення математики НАН України).
імені С.Я.Брауде за видатні роботи в галузі радіофізики і радіоастрономії (Відділення фізики і астрономії НАН України)
імені О.І.Бродського за видатні наукові роботи в галузі теорії хімічної будови, кінетики та реакційної здатності (Відділення хімії НАН України)
імені М.П.Василенка за видатні наукові роботи в галузі держави і права України (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені Б.І.Вєркіна за видатні роботи в галузі фізики і техніки низьких температур (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені Д.В.Волкова за видатні роботи у галузі теорії ядра та фізики високих енергій (Відділення ядерної фізики та енергетики НАНУ)
імені В.М.Глушкова за видатні досягнення в галузі кібернетики, загальної теорії обчислювальних машин і систем (Відділення інформатики НАН України).
імені М.С.Грушевського за видатні наукові роботи в галузі історичної україністики та соціології (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені О.С.Давидова за видатні роботи в галузі теоретичної і біологічної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені О.М.Динника за видатні наукові роботи в галузі механіки і машинобудування (Відділення механіки НАН України).
імені М.М.Доброхотова за видатні наукові роботи в галузі металургії та матеріалознавства (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені А.О.Дородніцина за видатні досягнення в галузі комп’ютерної математики та обчислювальної техніки (Відділення інформатики НАН України).
імені Г.В.Карпенка за видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки матеріалів і матеріалознавства (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені А.І.Кіпріанова за видатні наукові роботи в галузі органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та хімічної технології (Відділення хімії НАН України).
імені М.І.Костомарова за видатні наукові роботи в галузі історії та історичного джерелознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені М.Г.Крейна за видатні наукові роботи в галузі функціонального аналізу і теорії функцій (Відділення математики НАН України).
імені М.М.Крилова за видатні наукові роботи в галузі нелінійної механіки та прикладної математики (Відділення математики НАН України)
іменіА.Ю.Кримського за видатні наукові роботи в галузі сходознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені Г.В.Курдюмова за видатні роботи в галузі фізики металів та фізичного матеріалознавства (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені М.О.Лаврентьєва за видатні наукові роботи в галузі математики (Відділення математики НАН України).
імені В.Є.Лашкарьова за видатні роботи в галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені С.О.Лебедєва за видатні досягнення в галузі обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Відділення інформатики НАН України).
імені В.С.Михалєвича за видатні досягнення в галузі інформатики, теорії оптимізації і системного аналізу (Відділення інформатики НАН України).
імені Н.Д.Моргуліса за видатні роботи в галузі фізики поверхні та фізичної і наноелектроніки (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені З.І.Некрасова за видатні наукові роботи в галузі металургії (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені М.В.Остроградського за видатні наукові роботи в галузі математики та математичних проблем механіки (Відділення математики НАН України).
імені Є.О.Патона за видатні наукові роботи в галузі створення нових металевих матеріалів і методів їх обробки (Відділення фізико технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені С.І.Пекаря за видатні роботи у галузі теорії твердого тіла (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені Г.С.Писаренка за видатні наукові роботи в галузі міцності матеріалів і конструкцій (Відділення механіки НАН України).
імені Л.В.Писаржевського за видатні наукові роботи в галузі хімії та хімічної технології (Відділення хімії НАН України).
імені О.О.Потебні за видатні наукові роботи в галузі мовознавства, філософії, мови та народної творчості (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).
імені А.Ф.Прихотько за видатні роботи в галузі лазерної фізики, оптики та кристалографії (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені Г.Ф.Проскури за видатні роботи в галузі енергетики (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).
імені М.В.Птухи за видатні наукові роботи в галузі економіки і демографії, демографічної статистики (Відділення економіки НАН України).
імені І.Пулюя за видатні роботи у галузі прикладної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені Л.П.Симиренка за видатні наукові роботи в галузі садівництва, дендробіології та квітникарства (Відділення загальної біології НАН України).
імені К.Д.Синельникова за видатні роботи в галузі ядерної фізики (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).
імені С.П.Тимошенка за видатні досягнення в галузі теоретичної та прикладної механіки (Відділення механіки НАН України).
імені В.І.Толубинського за видатні досягнення в галузі теплофізики та теплотехніки (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).
імені В.І.Трефілова за видатні роботи в галузі фізики міцності і пластичності матеріалів (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені М.І.Туган-Барановського за видатні наукові роботи в галузі економіки (Відділення економіки НАН України).
імені І.М.Францевича за видатні наукові роботи в галузі фізичного матеріалознавства (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені Д.І.Чижевського за видатні наукові роботи в галузі філософських наук (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені І.І.Шмальгаузена за видатні наукові роботи в галузі зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки (Відділення загальної біології НАН України).
імені Ф.І.Шміта за видатні наукові роботи в галузі мистецтвознавства і культурології (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).
імені Л.В.Шубникова за видатні роботи у галузі експериментальної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
звання «Почесний доктор НАН України» http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/1992-2001/regulations/Documents/980403_97.pdf видатним діячам світової науки, культури, державним та громадським діячам, що зробили вагомий внесок у розвиток науки, суспільний прогрес, забезпечення миру, взаєморозуміння й співробітництва між народами.

Заохочувальні відзнаки Національної академії наук України

Відзнака “За наукові досягнення ” є однією з найвищих персональних відомчих нагород за визначні досягнення у розвиткові фундаментальних і прикладних наукових досліджень, підвищенні міжнародного авторитету вітчизняної науки і її провідних шкіл, реалізації соціальної і економічної політики держави, розробці й впровадженні нових наукових рішень, ефективних технологій та зміцненні науково-технічного потенціалу України вагомими здобутками.
Відзнака “За професійні здобутки” є персональною нагородою за довголітню сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків, високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у забезпечення

 

наукових досліджень.

Відзнака “За сприяння розвитку науки” є персональною нагородою за вагоме сприяння розвиткові наукових досліджень, вирішенню найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадженню результатів досліджень у практику, підготовці та вихованню наукових кадрів, а також за благодійну, меценатську та гуманітарну діяльність у галузі науки, освіти, культури, мистецтва та охорони здоров’я.
Відзнака “За підготовку наукової зміни” є персональною нагородою за вагомий особистий внесок у виховання молодих наукових кадрів, заснування або розвиток провідних наукових шкіл, активну педагогічну діяльність, роботу з аспірантами і докторантами, дієву участь у заходах з інтеграції науки і освіти, поєднання навчального процесу з науково-дослідною роботою.
Відзнака для молодих учених “Талант, натхнення, праця” є персональною нагородою, якою заохочуються молоді вчені за особисті здобутки – наукові праці, відкриття та винаходи, що мають важливе значення для науки і практики і свідчать про високий творчий потенціал. Відзнака має служити стимулом дальшого творчого зростання молодого вченого, надихати його на нові наукові звершення.

 

Відомчі заохочувальні відзнаки Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Назва нагороди Привід для одержання
Подякa відзначаються працівники апарату Держкомтелерадіо України та працівники підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління, за наявності стажу роботи не менше двох років, за винятком працівників, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію.
Почеснa грамотa відзначаються працівники апарату Держкомтелерадіо України та працівники підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління, за наявності стажу роботи не менше двох років, за винятком працівників, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію.