Інформація

Голова спеціалізованої вченої ради Д35.101.01

ДУРНЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 242-23-40

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


РЕГЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 260-03-43

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


ЖИДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент

тел. (032)235-75-77

 

Інформація спеціалізованої вченої ради

Положення про вчену раду

Автореферати, дисертації

Новини

Відеозапис зустрічі  ...
Наша академія друкарства славиться своїми поліграфістами, дизайнерами...
Відеозапис зустрічі  ...
Читати всі новини
����

ЖИДЕЦЬКИЙ

ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01,

кандидат технічних наук, доцент

Міністерство освіти і науки України

Н А К А З  N 1413 (витяг)

«24» жовтня 2017 р.                         

Про утворення 

спеціалізованої вченої ради

 

Н А К А З У Ю:

  1. Утворити спеціалізовану вчену раду Д 35.101.01 в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»; 05.13.06 «Інформаційні технології».
  2. Призначити головою спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 доктора технічних наук, професора ДУРНЯКА БОГДАНА ВАСИЛЬОВИЧА, ректора Української академії друкарства, спеціальність 05.13.06.
  3. Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 доктора технічних наук, професора РЕГЕЯ ІВАНА ІВАНОВИЧА, завідувача кафедри Української академії друкарства, спеціальність 05.05.01.
  4. Призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 кандидата технічних наук, доцента ЖИДЕЦЬКОГО ВАЛЕРІЯ ЦЕЗАРІЙОВИЧА, доцента кафедри Української академії друкарства, спеціальність 05.05.01.
  5. Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01:

доктор технічних наук, професор ВЕЛИЧКО Олена Михайлівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», завідувач кафедри, спеціальність 05.05.01;

доктор технічних наук, професор ГАВЕНКО Світлана Федорівна, Українська академія друкарства, завідувач кафедри, спеціальність 05.05.01;

доктор технічних наук, професор КАЗЬМІРОВИЧ Роман-Станіслав Владиславович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, професор КИРИЧОК Тетяна Юріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», директор Видавничо-поліграфічного інституту, спеціальність 05.05.01;

доктор технічних наук, доцент КОВАЛЬСЬКИЙ Богдан Михайлович, Українська академія друкарства, доцент кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, старший науковий співробітник КОРОБЧИНСЬКИЙ Максим Володимирович, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка Міністерства оборони України (м. Київ), професор кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, доцент Кузнецов Владислав Олександрович, Українська академія друкарства, професор кафедри, спеціальність 05.05.01;

доктор технічних наук, доцент Кунченко-Харченко Валентина Іванівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, професор ЛУЦКІВ Микола Михайлович, Українська академія друкарства, професор кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор фізико-математичних наук, професор ОГІРКО Ігор Васильович, Українська академія друкарства, професор кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, професор СЕНЬКІВСЬКИЙ Всеволод Миколайович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри, спеціальність 05.05.01;

доктор технічних наук, професор СІКОРА Любомир Степанович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, професор ТИМЧЕНКО Олександр Володимирович, Українська академія друкарства, професор кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, професор ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ Петро Володимирович, Українська академія друкарства, професор кафедри, спеціальність 05.05.01;

доктор фізико-математичних наук, професор ШОВГЕНЮК Михайло Васильович, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, провідний науковий співробітник, спеціальність 05.05.01.

НАКАЗ Про часткові зміни у складі ради
НАКАЗ МОН_спецради до 15 травня 
НАКАЗ Про діяльність спец. вчених рад