Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

Студентська наукова робота має велику важливість і багато перева...
Привіт, студентеЗвітуємо про нашу першу очну подію в цьому році, яку м...
Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
Читати всі новини

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних та наукових кадрів, які навчаються в аспірантурі (чи прикріплені здобувачами) до 01.01.2019 р.

Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук,   підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності.

Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності. Кандидатські іспити з іноземної мови та філософії, складаються за типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Як іноземна мова може складатися англійська, німецька, іспанська, французька. Іноземні аспіранти в якості іноземної мови складають українську мову. Кандидатський іспит зі спеціальності складається за двома програмамитиповою,затвердженою Міністерством освіти і науки України і додатковою, яка розробляється відповідною кафедрою персонально для кожного аспіранта (здобувача). Додаткова програма повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності, питання, пов’язані з напрямком досліджень аспіранта (здобувача), враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу. Кандидатський іспит зі спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.

Для складання кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальності необхідно отримати допуски.

Якщо здобувач наукового ступеня має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, тоді він складає не менше двох   додаткових кандидатських іспитів для забезпечення відповідного рівня теоретичної підготовки. Перелік додаткових кандидатських іспитів та їх кількість визначає спеціалізована вчена рада за програмами, затвердженими МОН України.

Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на загальних підставах.

Приймання кандидатських іспитів в аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, проводиться за рахунок коштів академії. Аспіранти,   підготовка   яких   здійснюється   поза державним замовленням, складають кандидатські іспити на компенсаційній основі згідно кошторисів.

 

Для складання кандидатських іспитів (з філософії, іноземної мови, спеціальності та додаткових) здобувач іншого вищого навчального закладу (установи) подає у відділ аспірантури та докторантури такі документи:

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заповнюється від руки!);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням   одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплому;
 • офіційний лист від керівника вищого навчального закладу (установи),  де прикріплений здобувач, з проханням про дозвіл складання кандидатських іспитів в УАД (на фірмовому бланку та завірений підписом і мокрою гербовою печаткою);
 • витяг з протоколу Вченої ради вищого навчального закладу (установи), де
 • прикріплений здобувач, про затвердження теми дисертації (завірений підписом і мокрою гербовою печаткою);
 • копію паспорта(1-3 та сторінки, та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • 2 файли (формат А-4);
 • один конверт з маркою по Україні;
 • квитанцію про оплату згідно кошторисів (для тих, хто складає іспити на компенсаційній основі).

Весь комплект документів подається в окремій папці здобувачем особисто.

З собою мати оригінали документів.

 

Для складання кандидатського іспиту зі спеціальності поза сесією, окрім вказаних вище документів, потрібно подати:

 • службову записку наукового керівника (завізовану завідувачем відповідної кафедри, ректором чи проректором з наукової роботи).

 

Для складання додаткових кандидатських іспитів здобувач подає у відділ аспірантури та докторантури такі документи:

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заповнюється від руки!);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням   одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплому;
 • документ, який свідчить про необхідність складання додаткових кандидатських іспитів (копія листа в МОН України, або витяг з протоколу засідання Спеціалізованої вченої ради (Вченої ради ВНЗ) про необхідність їх складання);
 • програми додаткових кандидатських іспитів; білети додаткових кандидатських іспитів (повинні бути затверджені на засіданні відповідної кафедри);
 • реферати з відповідних дисциплін (оформлені згідно вимог);
 • оригінал посвідчення про складання кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальності;
 • квитанцію про оплату згідно кошторисів (для тих, хто складає іспити на компенсаційній основі).

Весь комплект документів подається в окремій папці здобувачем особисто.

З собою мати оригінали документів.

 

Термін подання документів здобувачами з метою складання кандидатських іспитів:  з 01 по 30 березня 2018 р.