Шановні студенти та молоді вчені!
Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених
"Академічна доброчесність. Виклики сучасності"
яка відбудеться 20-21 квітня 2023 року на базі Української академії друкарства.
Форма проведення - дистанційна.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

INFORMATION SHEET

ARKUSZ INFORMACYJNY

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Напрями роботи конференції:

 • Аспекти формування академічної доброчесності в системі забезпечення якості вищої освіти.
 • Інформаційні технології для забезпечення академічної доброчесності та дотримання авторського права.
 • Застосування діджитал-технологій для формування культури академічної доброчесності.
 • Захист авторського права при використанні технологій Big Data та штучного інтелекту.
 • Програмні рішення для розвитку академічної культури, боротьби з академічним плагіатом та забезпечення якості освіти.
 • Особистісні характеристики учасників освітнього процесу в епоху цифрового перевантаження.

 


Ми зосереджуємось на актуальних питаннях та проблемах сучасної освіти та можливостях для її покращення. Предметом обговорення будуть вектори діяльності різних органів студентського самоврядування ( та дотичних до них підрозділів) в системі змін вищої освіти в Україні.
В програмі конференції:
пленарні доповіді, формат панельної дискусії з авторами, видання електронного збірника з тезами доповідей та видача сертифікатів.

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА

 

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Звіт/онлайн-доповідь та публікація тез.
 • Публікація тез.
 • Вільний слухач

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • українська
 • англійська
 • польська

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Матеріали тез подаються до 10 квітня 2023 року на електронну адресу (в темі листа вказати прізвище першого автора та назву тези).
 • Авторами та співавторами робіт (учасниками конференції) можуть бути студенти, молоді вчені та наукові керівники (включно)
 • Всім учасникам необхідно зареєструватися за посиланням : https://forms.gle/C4htefg8N2CchTBc6 (*Якщо теза має кілька авторів, то заповнює форму особа, що буде її надсилати)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Матеріали, які направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
Усі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифровувати при першому вживанні;
Текст друкується у текстовому редакторі Microsoft Word (формат збереження файлу .doc або .docx та додатково у форматі pdf), шрифт Times New Roman, формат сторінки – А4, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал 1.2, абзацний відступ 1,25 (УДК, назва тез, ПІБ авторів, назва закладу, посада, вчена ступінь, анотація (англійською мовою), основний текст та список
використаних джерел (самоцитування не більше 25%), відступ полів з усіх боків – 1,8 см. ( загальний обсяг тези до 3 сторінок)

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

СТРУКТУРА ТЕЗ:

 • УДК
 • Назва доповіді
 • Прізвище, ім’я та по батькові автора
 • Науковий керівник (за наявності)
 • Назва навчального закладу, де виконувалася робота; місто, країна;
 • Анотація (англійською мовою)
 • Основний текст тез
 • Використані джерела

РЕГЛАМЕНТ ОНЛАЙН ДОПОВІДІ – ДО 7 ХВ., ОБГОВОРЕННЯ – 3 ХВ.

Роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.
Зверніть увагу, що матеріали учасників буде перевірено на унікальність, роботи (технічного спрямування) з менш ніж 70%  унікальності НЕ БУДУТЬ розглянуті.

 

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету
Б.В. ДУРНЯК -  Ректор УАД, д.т.н., проф.
Заступник голови оргкомітету
Я.М. УГРИН - Проректор з навчально-педагогічної роботи, к.т.н., доц.
Члени оргкомітету
О.Г. ХАМУЛА - Нач. навчального відділу, к.т.н., проф.
П.І. ШЕПІТА - Голова РМУС УАД, PhD.
Ю.В. ШЕПІТА - Голова ОСС УАД.
Л.Л. ТУПИЧАК. - Помічник ректора УАД, к.т.н.
Г.М. САВЧУК - Керівник групи з управління якістю освіти в УАД