Контакти

Відповідальний секретар редколегії науково-технічного збірника Шевчук Галина Ярославівна

Поштова адреса: вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020

телефони для довідок: +38 (032) 242-23-57

факс: +38 (032) 252-71-68

е-mail:

Новини

397днів повномаштабного вторгнення росіі в Україну. 397 днів ми боремо...
Сьогодні, 24.03.23, в Українській академії друкарства проходив четверт...
Вручення атестату професора Ірині Колосовській...
Читати всі новини

КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ – збірник наукових праць з технічних наук.

Рік заснування: 1996 р.

Тематична спрямованість: системний аналіз технологічних процесів у поліграфії, технологія електронних видань, технологія устаткування поліграфічного виробництва, поліграфічні матеріали, сучасні технології оздоблення друкованої продукції.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник і видавець: Українська академія друкарства.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2411-3611.

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації збірник зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (КВ № 7649 від 30.07.2003 р.).

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528).

 

Редколегiя збірника наукових праць: проф., д-р техн. наук Б. В. Дурняк (головний редактор), доц., канд. техн. наук В. З. Маїк (заступник головного редактора), проф. д-р техн. наук С. Ф. Гавенко (заступник головного редактора), проф., канд. техн. наук С. М. Гунько, проф., д-р техн. наук П. О. Киричок, проф., д-р техн. наук Е. Кібіркштіс, проф., д-р техн. наук Р. І. Мервінський, проф., д-р техн. наук В. К. Овсяк, проф., д-р техн. наук В. М. Сеньківський, проф., д-р техн. наук Я. І. Чехман, д-р техн. наук С. Якуцевич.

 

Представлення в мережі Інтернет:

З 2008 р. усі електронні версії видання передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», а також розміщені на офіційному сайті Української академії друкарства.

З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.

Адреса редакції збірника:

Українська академія друкарства

вул. Під Голоском, 19, Львів, 79020,

Україна

Тел.: +38 (032) 242-23-57

факс: +38 (032) 252-71-68

E-mail: