Контакти

Відповідальна особа — доц., канд. техн. наук Стрепко Ігор Теодорович.

Поштова адреса: вул. Під Голоском, 19, м. Львів, 79020

телефони для довідок: (0322) 72-08-50

е-mail:

http://ctp.uad.edu.ua

Новини

397днів повномаштабного вторгнення росіі в Україну. 397 днів ми боремо...
Сьогодні, 24.03.23, в Українській академії друкарства проходив четверт...
Вручення атестату професора Ірині Колосовській...
Читати всі новини

Про видання
Редколегія
Архів
Вимоги до оформлення та подання статей  

«Комп’ютерні технології друкарства» (рік заснування — 1996). Мова видання — українська, російська, польська, англійська. З 2006 р. збірник почав виходити два рази на рік. Матеріали, подані для опублікування в науково-технічному збірнику, групуються за розділами:
— системи: моделі, аналіз, синтез;
— алгоритми: моделі, аналіз, оптимізація, моделі і моделювання, верифікація, алгоритмічні мови, програмування, системне та прикладне про-грамне забезпечення;
— сигнали: моделі, зображення, опрацювання;
— процеси: аналіз, моделювання, оптимізація.

Постановою президії Вищої атестаційної комісії України збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства» включено до переліку фахових видань України в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (постанова від 09.06.1999 р. № 1—05/7).

Збірник розсилається згідно списку обов’язкових видань та переліку ВАК України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 7650 від 30.07.2003 р.

Передплатити збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства» можна за каталогом «Укрпошти»: передплатний індекс 94914.

Статті опубліковані у збірнику за поточний рік можна замовити накладеним платежем.

Статті опубліковані у збірнику реферуються у журналі «Джерело» та «Збірнику рефератів фахових видань МОН України»

Редакція журналу опрацьовує усі номери збірника за попередні роки для внесення їх у повному обсязі на сайт академії.