Новини

На виконання розпоряджень МОН України №1/7035-22 від 27.06.2022 року «...
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 року...
  Зустріч з деканом вашого факультету відбудеться 09 вересня 2022 рок...
Читати всі новини

У відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОН «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» No 1/7035-22 від 27.06.2022 р.)


НАКАЗУЮ:


1. Розпочати освітній процес в осінньому семестрі 2022/2023 н.р. для здобувачів денної форми навчання згідно із затвердженим Вченою радою академії графіком навчального процесу, в тому числі:

2 4 курсів освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» 6 курсу з 15 серпня 2022 р.;
1 курсу освітнього рівня «бакалавр» з 12.09.2022 р.;

1 курсу освітнього рівня «магістр» з 01.10.2022 р.

2. З метою гарантування безпечних умов навчання та праці для усіх учасників навчального процесу розпочати навчальні заняття в осінньому
семестрі 2022/23 н.р. в онлайн режимі
.
3.
Деканам факультетів та завідувачам кафедр забезпечити: до 15.08.2022 року оновлення та розміщення всіх необхідних елементів
навчальних курсів у ВНС УАД та доступ до них здобувачів вищої освіти відповідних академічних груп;
дотримання розкладу проведення навчальних занять; ведення викладачами кафедри обліку відвідування здобувачів вищої освіти онлайн навчальних занять;
зберігання викладачами фіксації, що підтверджує факт проведення навчальних занять.

4. Завідувачам кафедр забезпечити оновлення до початку навчального року силабусів навчальних дисциплін або надання студентам відповідних пояснень стосовно можливого перерозподілу аудиторної та самостійної роботи студентів
5.
Деканам факультетів забезпечити інформування відповідних здобувачів вищої освіти про форму проведення навчальних занять.
6.
Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Угрина Я. М.

 

Ректор                                    Богдан ДУРНЯК