Новини

Відеозапис зустрічі  ...
Наша академія друкарства славиться своїми поліграфістами, дизайнерами...
Відеозапис зустрічі  ...
Читати всі новини

 

п/п

 

Код

 

 

Галузь знань, спеціальність

2021-2022 навч. рік

Денна форма

Заочна форма

Бакалавр

магістр

бакалавр

магістр

рік

сем.

рік

сем.

рік

сем.

рік

сем.

1.

02

Культура і мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

13500

6750

17250

8625

9500

4750

12350

6175

 

022

Дизайн

22680

11340

29485

14743

13600

6800

16700

8350

 

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

19500

9750

24050

12025

11000

5500

14300

7150

2.

06

Журналістика

22680

11340

 

 

13600

6800

 

 

 

061

Журналістика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реклама та зв’язки з громадськістю

 

 

29485

14743

 

 

16700

8350

 

 

Видавнича справа та медіакомунікації

 

 

29485

14743

 

 

16700

8350

3.

07

Управління та адміністрування

22680

11340

 

 

13600

6800

 

 

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

29485

14743

 

 

16700

8350

 

075

Маркетинг

 

 

29485

14743

 

 

16700

8350

 

073

Менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління фінансово-економічною безпекою

 

 

29485

14743

 

 

16700

8350

 

071

Облік і оподаткування

 

 

29485

14743

 

 

16700

8350

4.

15

Автоматизація та приладобудування

13000

6500

 

 

10000

5000

 

 

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

 

15600

7800

 

 

13000

6500

5.

13

Механічна інженерія

12500

6250

 

 

9300

4650

 

 

 

131

Прикладна механіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машини і технології пакування

 

 

14950

7475

 

 

12100

6050

 

133

Галузеве машинобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

 

 

14950

7475

 

 

12100

6050

6.

18

Виробництво та технології

13200

6600

 

 

10000

5000

 

 

 

186

Видавництво та поліграфія

 

 

15860

7930

 

 

13000

6500

7.

12

Інформаційні технології

22680

11340

 

 

13600

6800

 

 

 

122

Комп’ютерні науки

 

 

29485

14743

 

 

16700

8350

 

126

Інформаційні системи та технології

 

 

29485

14743

 

 

16700

8350